Two Loccos PTY LTD” е македонско-австралиска компанија, основана во 2021 година. Идејата да се создаде бренд препознатлив во под називот “TWO LOCCOS” кој првенствено ќе биде наменет за сите оние кои го сакаат летото, летните вибрации и летните авантури. Целта да прерасне во бренд кој ќе ги освои вашите срца!